School Tour para sa mga Batang Dayuhan (学校へ行こう!<高校>) | NIC Filipino

School Tour para sa mga Batang Dayuhan (学校へ行こう!<高校>)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

koko600

Programa sa pagbisita sa HighSchool.

高校へ行こう!~外国人の子どもと保護者のための学校訪問プログラム

Halina sa High School! Programang Pagbisita para sa mga dayuhang bata at mga Magulang

 

Ang NIC ay magkakaroon ng isang libreng paglilibot sa Nagoya City Chuo Senior High School (Naka-ku) para sa mga anak ng dayuhan sa darating na Nobyembre 17, Martes (6:00-8:00 ng gabi).Magtitipon sa Kurumamichi Station sa Sakura-dori Line ng 6:00 ng gabi. Ang mga kalahok ay gagabayan sa paaralan at maaaring makipag-usap sa mga guro tungkol sa mga kinakailangan sa pagpasok, buhay sa paaralan, at mga ninanais pagkatapos ng pagtatapos. Ang paglilibot ay libre, subalit ang mga lugar ay limitado sa 20katao. Kinakailangan ng reserbasyon upang makasali. Mayroong Ingles, Espanyol, Portuges, Tagalog, at Chinese interpreter na makukuha sa pamamagitan ng reserbasyon at maaaring gawin sa pamamagitan ng e-mail. filipino@nic-nagoya.or.jp, pagtawag (052-581-0100), o pagbisita sa Nagoya International Center 3F Information Counter bago mag-Nobyembre 16.