NIC International Exchange “Walking” 2015 ng Taglagas~Mula sa Nagoya International Center hanggang Noritake no mori~(NIC国際交流ウォーキング2015 秋) | NIC Filipino

NIC International Exchange “Walking” 2015 ng Taglagas~Mula sa Nagoya International Center hanggang Noritake no mori~(NIC国際交流ウォーキング2015 秋)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

walk2013

Ayon sa mga boluntarya ng Walking Guides ng Nagoya International Center(NIC) ay magkakaroon ng International Exchange “Walking”.

Maglalakad ng humigit-kumulang sa 2.5 kilometro mula sa Nagoya International Center (NIC) 1F – Shikemichi – tindahan sa kalye ng Endoji – kalye ng panindahan ng mga tsitserya hanggang sa Noritake no mori (Noritake Garden).Sa mga Hapones at mga dayuhang lalahok ay madadaanan ang kultura at ang kasaysayan ng Nagoya.Makakasama rin ang mga boluntarya ng pag-aaral sa wika.

 

  • Petsa: Nobyembre 28,2015. Sabado 9:00 ~ 12:00 (Tuloy parin kahit umaambon)
  • Tagpuan: Nagoya International Center 1F sa lobby
  • Sakuradori line ng subway bumaba sa (Kokusai center) exit 2 at dumerekta.
  • Kurso: Mula sa NIC – Shikemichi – Kalye sa tindahan ng Endoji – Kalye ng tindahan ng mga paninda hanggang ang huli pa puntang Noritake no Mori.
  • Bayad: 100 yen (bayad sa insurance at materyales)
  • Tanggapan: Sa mga naunang 20 dayuhan, 10 hapones
  • Pagsasali: Alinman sa paraang 1.2.3.