Ang Nobyembre ay Buwan ng “Alamin ang inyong basura at ang mare-recycle”(11月は分別マナーアップキャンペーン月間です) | NIC Filipino

Ang Nobyembre ay Buwan ng “Alamin ang inyong basura at ang mare-recycle”(11月は分別マナーアップキャンペーン月間です)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Pinaghihiwalay mo ba ng tama ang inyong mga basura at mga gamit na pwedeng pang magamit muli o i-recycle? Muli nating balikan kung paano ang paghihiwalay ng mga mare-recycle sa mga ibang basura

Mga basurang katulad ng plastik bag na galing sa mga convenience store na pinagbalutan ng mga lunchboxes at mga balot ng tsitsirya ay dapat ilagay sa bag na pangplastik na basurahan.

Ang mga basurang papel na kahon at papel na bag ay ilagay sa plastik na pangpapel na basurahan.

Naihalo ba ang mga plastic at papel na basura sa mga nasusunog na basura? Kung Ito ay itinapon bilang nasususnog na basura,ang mga ito ay insinerasyon at hindi ito mairerecycle.

Ang mga nare-recycle na plastik at lalagyanang papel at pakete, kasama na din ang mga bote na plastik na may simbolo na katulad ng nasa ibaba na tumutukoy ng uri ng materyal. Sa pagsusuri ng mga simbolong ito maipaghihiwalay ang mga mare-recycle ng maayos.

***********

Recycling600x325

Ang mga basura at ang mga nare-recycle ay dapat ilagay sa mga itinalagang pangbasurahang plastik at itapon sa itinalagang araw hanggang 8:00 ng umaga para sa koleksiyon.

Para sa iba pang katanungan, tumawag sa Bureau of Environmental Affairs Operation Division ng Lungsod ng Nagoya 052-972-2385, kung kinakailangan ng interpreter tumawag lamang sa 052-581-6112