NIC Filipino |  Aklatan

Aklatan

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na koleksyon ng mga kuwento ng mga aklat na pambata sa library.Lahat ay maligaya sa pagdating! Ang paglahok ay Libre!

Library Facilities

There are 3 main sections of the library open to users: Reference Room, Reading Room, Video Library

Papers at Magasin

Subscribed papers at magasin sa aklataan ng NIC

NIC Library Card

Sa pamamagitan ng library card, mas madaling makahiram ng mga libro!

Search the Library on-line

Search Terminal Ang Computer System para sa Gabay ng Paggamit ng Library ay naitatag na! Naitatag na ang bagong computer system para masaliksik ang mga libro o materyales. Maaaring m,agamit ng sinoman, sapagkat ang sytem ay nasa wikang English at Japanese. お使いのブラウザはインライン フレームをサポートしていないか、またはインライン フレームを表示しないように設定されています。