NIC Filipino |  Mga Impormasyon Ukol sa Pamumuhay

Mga Impormasyon Ukol sa Pamumuhay

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Ang Nobyembre ay Buwan ng “Alamin ang inyong basura at ang mare-recycle”(11月は分別マナーアップキャンペーン月間です)

Pinaghihiwalay mo ba ng tama ang inyong mga basura at mga gamit na pwedeng pang magamit muli o i-recycle?

Importante!! Magsisimula na ang sistemang ang “aking Numero”(マイナンバー制度が始まります)

Importante!! Magsisimula na ang sistemang ang “aking Numero”

Ukol sa Pansamantalang benepisyong pang-kawanggawa/Bukod-tanging pansamantalang benepisyo para sa mga tahanang nagpapalaki ng mga anak (臨時給付金について)

Ukol sa Pansamantalang benepisyong pang-kawanggawa/Bukod-tanging pansamantalang benepisyo para sa mga tahanang nagpapalaki ng mga anak

Balita mula sa pulis ng Aichi prefecture tungkol sa ligtas na operasyon ng bisikleta. (自転車の安全運転に関する愛知県警からのお知らせ)

Ito ay patalastas mula sa Aichi Prefectural police.

Pagkalampag ng Kampana sa Templo sa Pagtatapos ng Taon (除夜の鐘)

Tuwing hatinggabi ng Bagong Taon, maririnig ninyo ang tunog ng kampana sa mga templo na naghuhudyat sa pagsalubong ng Bagong Taon sa buong Japan.

Emergency na Babala – Tokubetsu Keiho – (特別警報)

“Tokubetsu keiho(特別警報)” o “Emergency na Babala”, isang bagong babalang nabuo ng Japan Meteorological Agency (JMA).

The JLPT (日本語能力試験)

日本語が 母語では なく 日本語を 学習している人を 対象にした テストです。

Seishun ju-hachi (18) Kippu(青春18きっぷ)

Kung balak ninyong mamasyal ngayong spring, ang JR train ay may murang ticket na maaari ninyong gamitin. Ito ang tinatawag na “Seishun ju-hachi (18) Kippu”. Sa halagang 2,300 Yen ay maaring bumyahe sa train hanggang saan ninyo gusto sa isang araw.

Ang Beisbolerong May Dugong Banyaga -Paghamon sa World Baseball Classic (WBC)-

Ang nasyonalidad niya ay Hapon, si Ogawa Tatsuya na naatasan bilang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas ay sumabak bilang pitcher ng Chunichi Dragons na binuo para sa sa pandaigdigang palaro ng besbol. Nagkaroon ng pag-uusap na sa pamamagitan ng WBC ay may pagkakataon na panibagong makilala muli ang sariling pinagmulan, pagmamahal sa laro ng besbol, atbp

Manwal ng Kaligtasan (防災マニュアル)

Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga mamamayang dayuhan sa lunsod ukol sa mga paraan para maging ligtas sa oras ng kalamidad, naglathala ang Nagoya International Center ng serye ng Manwal ng Kaligtasan na inilimbag sa iba’t-ibang wika. Ito ay ginawa upang mapalago ang kaalaman ng mga mamamayang internasyonal sa lunsod ukol sa bagay na ito.

Makinig Tayo ng mga Pamamaraan ng Pagiingat sa Oras ng Kalamidad!(災害についての音声情報)

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.

Ang Smart Card “Manaca”(マナカ)

Ang Manaca — madali at simpleng gamitin na travel pass at smart card na pinagsama sa iisang card. Maaaring gamitin at bilhin mula Biyernes, Pebrero 11. Gamitin ang Manaca sa mga City bus, mga Meitetsu train at bus, sa Aonami Line, Yutorito Line at sa Toyohashi Railway.

Ukol sa Residential Tax (住民税)

Nakatanggap ako ng notice mula sa tax office na dapat bayaran ang residential tax ko. Ano ba ang residential at kailangan ko ba talagang bayaran ito? Maari mo ba akong tulungan?

Paraan ng enrolment ng mga bata para sa paaralang elementarya (小学校入学の手続き)

Maaring pumasok ang mga anak ng mga dayuhan sa mga paaralang pribado at pampubliko sa bansang Hapon. Kung nais ninyong i-enrol ang inyong anak/ alaga sa mga nabanggit na mga paaralan, tumungo lamang sa citizen’s affairs division (Shi-min-ka) ng municipal ward office (kuyakusho) ng inyong lugar.

Para magsimula ng negosyo(個人事業を始めるためには)

Nais kong magsimula ng sariling negosyo, ano ang mga dapat kong malaman?

Pampleta para sa inyong Kalusugan (健康リーフレット)

Maaaring ika-panibago ng mga dayuhan na naninirahan sa bansang Hapon ang kakaibang klima, paraan ng pamumuhay, kultura, wika, at iba pa sa nasabing bansa. Maraming kaso kung saan nagiging sanhi ng “stress” o pagka-dismaya ang malaking pagbabago ng pamumuhay o ang pagkukulang ng komunikasyon sa pagitan ng isang dayuhan at ng mga tao sa kanyang paligid. Upang matugunan ang pangangailangang ito, naglathala ang Nagoya International Center ng isang pampleta, “Kenko-Shien Leaflet” o Leaflet para sa Kalusugan, sa iba’t-ibang wika.