NIC Filipino |  Mga Kaganapan sa NIC

Mga Kaganapan sa NIC

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC International Exchange “Walking” 2015 ng Taglagas~Mula sa Nagoya International Center hanggang Noritake no mori~(NIC国際交流ウォーキング2015 秋)

Ayon sa mga boluntarya ng Walking Guides ng Nagoya International Center(NIC) ay magkakaroon ng International Exchange “Walking”.

Bumoto sa NIC Photo Contest! (NICフ ォ ト コ ン テ ス ト)

Bumoto sa NIC Photo Contest!

School Tour para sa mga Batang Dayuhan (学校へ行こう!<高校>)

Programa sa pagbisita sa HighSchool.
Halina sa High School! Programang Pagbisita para sa mga dayuhang bata at mga Magulang

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na koleksyon ng mga kuwento ng mga aklat na pambata sa library.Lahat ay maligaya sa pagdating! Ang paglahok ay Libre!

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para sa mga nasa hustong gulang na gustong matuto ng wikang Hapon.

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Sa NIC ay mayroon ding Japanese classes para sa mga bata. Ituturo rito ang wikang Japanese na magagamit sa paaralan at araw-araw na pamumuhay. Ang mga maaaring mag-apply ay mga batang mula unang taon ng elementarya hanggang ikatlong taon ng junior hayskul.

Pagkolekta ng Shellfish(潮干狩り)

Ito ang naangkop na panahon upang mangolekta ng kabibi kasama ang pamilya. Bakit di ninyo subukang mag-uwi ng asari at lutuin ito ? Lubhang napakasarap nito ! Tuwing low tide ay ang pinaka-angkop na panahon para sa pangongolekta ng shellfish. Narito ang ilan sa mga dagat na madaling mapuntahan mula Nagoya