Hãy bỏ phiếu cho cuộc thi ảnh của NIC(フォトコンテスト)


nic_photo

Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi ảnh của NIC đã kết thúc, nhưng bạn vẫn có thể tham gia bỏ phiếu để giúp chúng tôi chọn ra người thắng cuộc!

Tấp cả những bức ảnh được đăng ký tham gia được trưng bày tại tầng 3 trung tâm quốc tế Nagoya tới ngày 29 tháng 11, nơi ất cả những người thăm quan có thể bỏ phiếu cho tấm ảnh họ yêu thích (Bỏ phiếu kết thúc vào ngày 15 tháng 11).

Kể cả khi bạn không thể đến và bỏ phiếu trực tiếp tại NIC, bạn vẫn có thể bỏ phiếu thông qua Facebook. Tất cả những bức ảnh nhận được có thể xem trực tiếp trên trang Facebook của NIC. Hãy ấn “Like” của tấm ảnh bạn thích trước ngày 15 tháng 11 và số “Likes” sẽ được tính vào số bỏ phiếu.

Tấm ảnh được bỏ phiếu và ấn nhiều “Likes” nhất sẽ được quyết định người thắng.

 

 

 

Archives

広告