Quan trọng !! Chế độ mã số cá nhân sẽ bắt đầun có hiệu lực(マイナンバー制度が始まります)


my_number

My Number – hay mã số cá nhân là con số được cấp cho mỗi người và chỉ thuộc sở hữu duy nhất của người đó, mã số này rất quan trọng và cần thiết khi làm thủ tục tại các cơ sở hành chính.

Thẻ thông báo có chứa thông tin mã số cá nhân của bạn sẽ được gửi đến từ các cơ sở hành chính thôn, phường thành phố tại nơi bạn sống vào tháng 10.」

 

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Câu hỏi về chế độ My Number

Nhưng câu hỏi liên quan tới chế độ My Number xin hãy gọi tới Trung tâm giải đáp My Number của chính phủ (Các ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha). Tel: 0570-20-0291

 

Câu hỏi về thẻ được gửi tới

Nhưng câu hỏi liên quan tới thẻ được gửi tới xin hãy gọi tới Trung tâm giải đáp của thành phố Nagoya (Các ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha). Tel: 052-307-8273 (Ngày thường từ 9 giờ tới 17 giờ, Nghỉ thứ 7 chủ nhật, ngày lễ, đầu và cuối năm).

 

<Chú ý> Những người không nhận được thẻ thông báo tại địa chỉ sinh sống trên phiếu công dân như những người sống một mình nhưng đang nhập viện tại các cơ quan hay tổ chức y tế, ngươi gặp thiệt hại do động đất tại đông Nhật Bản, người bị hại do những hành vi ngược đãi trẻ em, bị người khác theo dõi, bạo lực gia đình…nếu gửi (có thể gửi qua bưu điện) phiếu xin cấp trước khi thẻ thông báo được phát hành tại cơ quan hành chính nơi có phiếu công dân sẽ được gửi thẻ thông báo tới địa chỉ nơi đang sống. Thời hạn nộp là ngày 25 tháng 9.  

Giấy xin cấp có thể nhận được tại các cơ quan tư vấn liên quan tới bạo lực gia đình, cảnh sát, cơ quan hành chính gần nhất hoặc tải về từ internet theo như địa chỉ phía dưới.

(Tiếng Nhật)http://www.soumu.go.jp/main_content/000370650.pdf

(Tiếng Anh)http://www.soumu.go.jp/main_content/000374091.pdf

 

 

 

 

Archives

広告